Bestyrelsen for Landskredsen

Bestyrelsen

En repræsentant fra hver landsforening udgør Landskredsens bestyrelse. Repræsentanten indstilles af den enkelte landsforening.
Foreningens formand repræsenterer Landskredsen i Dansk Firmaidræt samt andre relevante organisationer og myndigheder.
Har formanden forfald, deltager næstformanden - ellers aftales anden repræsentation.

Bestyrelsen holder møde i forbindelse med det årlige Landskredsstævne og i umiddelbar tilknytning til årsmødet.

Næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde 25. oktober 2024

 

Susanne Larsen
Formand
Morten Grejsler
Næstformand
Kim Kjærgaard Clausen
Kasserer
Per Svendson
Stævnekoordinator
Lena Thomsen
Bestyrelsesmedlem
Gert Uffe Andersen
Bestyrelsesmedlem
Erik Hejlesen
Bestyrelsesmedlem
Jan Eskildsen
Bestyrelsesmedlem
Knud Pilgaard
Bestyrelsesmedlem