Bestyrelsen for Landskredsen

Bestyrelsen

En repræsentant fra hver landsforening udgør Landskredsens bestyrelse. Repræsentanten indstilles af den enkelte landsforening.
Foreningens formand repræsenterer Landskredsen i Dansk Firmaidrætsforbund samt andre relevante organisationer og myndigheder.
Har formanden forfald, deltager næstformanden - ellers aftales anden repræsentation.

Bestyrelsen holder møde i forbindelse med det årlige Landskredsstævne og i umiddelbar tilknytning til årsmødet.

Tilmelding næste møde

Bestyrelsesmøde: 4. marts 2023 kl. 11:00

Årsmøde: 4. marts 2023 kl. 13:30

Alle i Fredericia

Susanne Larsen
Formand
Morten Grejsler
Næstformand
Kim Kjærgaard Clausen
Kasserer
Per Svendson
Stævnekoordinator
Lena Thomsen
Bestyrelsesmedlem
Gert Uffe Andersen
Bestyrelsesmedlem
Robert Hansen
Bestyrelsesmedlem
Jan Eskildsen
Bestyrelsesmedlem
Knud Pilgaard
Bestyrelsesmedlem