Sekretariat

Finn Nielsen
Sekretariatsleder

Adresse

Landskredsen
Parkvej 96  1.
4600 Køge

Sekretariatslederens arbejde:

- bestilling af lokaler til møder

- bestilling af mad / drikkevarer

- udsende materiale efter anmodning

- mangfoldiggøre og udsende opgaver som tildeles af bestyrelsen

- postmodtagelse

- fordeler til landskredsens bestyrelse.

- tage referater ved møder

- holde landskredsens adresseliste ajour

- forestå det administrative arbejde i forbindelse med Landskredsstævnet.