Forretningsudvalg

Forretningsudvalget.

Formanden, næstformanden, kassereren samt stævnekoordinatoren udgør Landskredsens Forretningsudvalg.

Forretningsudvalget holder møde, når det skønnes nødvendigt eller ønskeligt af formanden, dog mindst i maj måned.
Forretningsudvalget har endvidere beføjelse til at indkalde til ekstraordinære møder efter behov.

Susanne Larsen
Formand
Morten Grejsler
Næstformand
Kim Kjærgaard Clausen
Kasserer
Per Svendson
Stævnekoordinator