Samtykke til fotografering

I forbindelse med Landskredsens arrangementer kan der blive fotograferet. Alt fotomateriale optaget af Landskredsen (eller af fotografer, der overdrager rettigheder til fotomateriale til Landskredsen) under disse arrangementer tilhører Landskredsen og kan derfor benyttes i enhver relateret sammenhæng, herunder markedsføringsøjemed. Deltagere bekræfter ved deres tilmelding at være indforstået hermed, og for personer under 18 år samtykker forældrene ved tilmelding af deres barn.